DHL:n nettisivuja koskevat ohjeet ja ehdot

Tämä sivu sisältää DHL:n Internet-sivustojen käyttöä maailmanlaajuisesti koskevat yleiset ehdot. Maakohtaiset eroavuudet ovat mahdollisia.

DHL:n Internet-sivuja koskevat seuraavat yleiset ohjeet:

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet tähän julkaisuun omistaa DHL International GmbH.

Sisällön käyttäminen

Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on sallittua seuraavin ehdoin:

  • Materiaalia saa käyttää ainoastaan tiedonvälitykseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen
  • Sisältöä ei saa muuttaa
  • Mitään DHL:n rekisteröityä tavaramerkkiä ei saa kopioida ilman lupaa
  • Kopioitaessa ja käytettäessä sivujen sisältöä tai osia siitä on käytettävä seuraavaa tekijänoikeusmerkintää:

Copyright ©  DHL International GmbH. All Rights Reserved.

DHL:n tavaramerkit

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ ovat DHL International GmbH:n sekä Deutche Post DHL -konserniin kuuluvien yritysten tavaramerkkejä, jotka jokainen on rekisteröity vähintään yhdessä maassa. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi. Tavaramerkkejä ei saa kopioida, ladata, jäljentää, käyttää, muokata tai jaella missään muodossa ilman DHL:n etukäteistä kirjallista suostumusta (paitsi milloin se on osa sivuillamme esiintyvää materiaalia, jonka kopiointi on sallittua siten kuin ehtojemme edellisessä kohdassa on kuvattu).

Muut tavaramerkit ja kauppanimet

Muut sivuillamme mainitut tavaramerkit ja kauppanimet ovat haltijoittensa omaisuutta.

Palautteesi

DHL ottaa mielellään vastaan palautetta ja on kiitollinen saamistaan ideoista ja ehdotuksista. Valitettavasti meidän ei ole kuitenkaan mahdollista vastata kaikkiin saamiimme yksittäisiin kommentteihin. DHL:llä on oikeus hyödyntää lähettämääsi tietoa valintansa mukaisesti.

Sivuston interaktiivisten toimintojen käyttö

DHL tarjoaa sivustossaan käyttöösi interaktiivisia toimintoja, joita ovat esimerkiksi lähetysten jäljitys tai palautteenantomahdollisuus. Näitä toimintoja on lupa käyttää ainostaan asianomaiseen tarkoitukseen.

Sivuston sisällön oikeellisuus

Sivuston sisällössä voi esiintyä tahattomia epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Virheet korjataan sitä mukaa kuin ne havaitaan. Sivuston sisältöä päivitetään säännöllisesti, mutta mikäli muutoksia tapahtuu päivitysten välillä, sivustossa saattaa esiintyä vanhentunutta tietoa. Internetissä on tuhansia sivustoja, joita ylläpidetään itsenäisesti eri paikoissa ympäri maailmaa. Jotkin tiedot, joihin sivustomme kautta on pääsy, voivat olla peräisin DHL:n ulkopuolelta. Siten emme voi ottaa vastuuta niiden sisällöstä.

Virukset

DHL pyrkii kaikin keinoin pitämään Internet-sivustonsa puhtaina viruksista, mutta ei pysty takaamaan sitä sataprosenttisesti eikä siten myös ota vastuuta mahdollisista viruksista. Tee tarvittavat varotoimenpiteet ennen kuin lataat aineistoa sivustostamme.

Vastuuvapauslauseke

Näiden sivujen palvelut, sisällöt ja tiedot on tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan (“as is”). Lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa DHL ei anna niistä mitään nimenomaisia, epäsuoria tai pakottavia tai muita takuita, eikä myöskään mitään epäsuoria takuita niiden kaupallisesta soveltuvuudesta, kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen. DHL, sen tytäryhtiöt ja lisenssinantajat eivät vastaa tai anna takuita DHL:n nettisivuilla ja järjestelmissä tai niiden kautta tarjottujen palvelujen, sisältöjen tai tietojen täsmällisyydestä, täydellisyydestä, turvallisuudesta tai ajantasaisuudesta. Mikään DHL:n järjestelmien tai nettisivujen kautta saatu tieto ei oikeuta mihinkään sellaiseen takuuseen, mitä DHL ei ole nimenomaisesti myöntänyt näissä säännöissä ja ehdoissa.

Kaikkien maiden oikeudenkäytössä ei sallita epäsuorien takuiden rajoittamista; siten tässä osiossa mainitut rajoitukset eivät mahdollisesti koske sinua. Mikäli toimit kuluttajan ominaisuudessa, näillä säännöksillä ei ole vaikutusta mahdollisiin lakisääteisiin, luovuttamattomiin oikeuksiisi. Näitä sivuja käyttämällä hyväksyt sen, että näiden sääntöjen ja ehtojen mukaiset vastuun ja korvausvelvollisuuden rajoitukset ovat oikeudenmukaisia ja kohtuullisia.

Vastuun rajoittaminen

Lainsäädännön sallimassa laajuudessa DHL, sen tytäryhtiöt, lisenssinantajat tai mitkään DHL:n nettisivuilla mainitut kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään satunnaisista, epäsuorista, esimerkillisistä tai välillisistä vahingoista rai rangaistuskorvauksista, menetystä liikevoitosta, tiedon katoamisesta tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvasta vahingosta, jotka liittyvät sivuston sisältämän informaation käyttöön tai kykenemättömyydestä käyttää DHL:n sivustoa ja järjestelmiä, palveluja, sisältöä tai tietoja, perustuipa se takuuseen, sopimukseen, rikkomukseen, rikokseen, tai mihin tahansa muuhun lakiperusteeseen, riippumatta siitä, onko DHL:lle kerrottu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta vai ei. Edelläolevaa rajoittamatta, sovellettavan lainsäädännön sallimassa määrin, hyväksyt ettei DHL:n kokonaisvastuu mistään suorista tai muista vahingoista tai katoamisista, toiminnan tai korvausvaatimuksen muodosta riippumatta, olipa kyseessä sopimus, rikkomus tai muu, ylitä 100 euroa. Näissä säännöissä ja ehdoissa todetut keinot ovat yksinomaisia ja sulkevat pois muut vaihtoehdot, lain sallimissa rajoissa.

Tuotteet ja palvelut

Sivustossamme mainittuihin tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan DHL:n kuljetus- ja sopimusehtoja, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu. Koska ehdoissa ja määräyksissä voi olla maakohtaisia eroja, saat tarkemmat tiedot parhaiten ottamalla yhteyttä DHL:n asiakaspalveluun. Kaikki DHL:n tuotteet ja palvelut eivät ole saatavissa kaikissa maissa.

Henkilötietojen suoja

DHL pitää kaikkia Internet-sivustojensa käyttäjien antamia tietoja luottamuksellisina eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille; poikkeuksena se tieto, mitä tarvitaan palvelujen tuottamiseen / toimeksiannon suorittamiseen.